Sofia

Maart 2018

De impact van IFRS 17 op de balans en resultatenrekening van verzekeraars

Download
Sofia

September 2017

Datadriven reporting. Meer doen met minder en voorbereid zijn voor de wereld van morgen

Download
Sofia

September 2016

Datakwaliteit in de Nederlandse verzekeringssector, deel 2

Download
Sofia

Augustus 2016

Datakwaliteit in de Nederlandse verzekeringssector, deel 1

Download
Sofia

November 2015

Hoe een integrale aanpak van de Solvency II pijlers leidt tot een efficiënt en betrouwbaar risicomanagement- en rapportageproces.

Download
Sofia

March 2015

How to turn Solvency II compliance into a business improvement. Including a customer story based on an implementation at Menzis.

Download
Sofia

April 2014

Rapporteren voor Solvency II, statutaire verslaggeving en het management. Gebaseerd op een implementatie bij TVM Verzekeringen.

Download